AZ Delta a.s. Čkyně
Zemědělská výroba

Úvod

AZ Delta a.s. Čkyně vznikla v roce 1998 odkoupením majetkových podílů ZD Čkyně. Založilo ji 14 akcionářů, zejména bývalých členů družstva, v současné době má akciová společnost 9 akcionářů. Naše společnost hospodaří v katastrech obcí Lčovice, Čkyně, Bohumilice v Čechách, Bošice, Malenice, Radhostice a Zálezly.

Celková výměra obhospodařovaných pozemků je 1145 ha. Z toho tvoří 263 ha orná půda a 882 ha louky a pastviny. Pozemky se nacházejí v nadmořské výšce 450 - 750 metrů, jsou z části ve vlastnictví AZ Delty a.s. a dále pronajaté od soukromých vlastníků.

 AZ Delta a.s. Čkyně  

Výroba je zaměřena na produkci:

  • mléka
  • obilí
  • brambor
  • jatečného skotu
  • selat
  • jatečných prasat

Mléko od cca 380 dojnic z farmy Dolany je hlavním pilířem výroby.

Orientujeme se na pastevní odchov skotu, celkem chováme cca 980 ks skotu a živočišnou produkci doplňuje chov prasat .

AZ Delta a.s. zaměstnává 40 zaměstnanců převážně ze Čkyně a okolních vesnic. Máme vlastní stravovací zařízení, kde se vaří obědy nejen pro zaměstnance, ale i pro okolní podniky a důchodce.

Kontaktujte nás.

 

Aktuální informace

 V roce 2021 se začaly realizovat dva projekty, které budou spolufinancovány Evropskou unií

-  Snížení energetické náročnosti v objektu společnosti AZ Delta - Dolany

-  Snížení energetické náročnosti objektu společnosti AZ Delta a.s.

 

brambory.jfif